Bornholms regionskommune

Teknik og miljøudvalget 20. august 2012:

Til Forsiden

 

Dagsorden

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012 kl. 16:00

Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne

 

12  Orientering om indledende proces for mulig placering af depot for radioaktivt affald

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

BRK-notat vedr. placering af slutdepot for atomaffald ved Østermarie (PDF)

Kortbilag - Grundvandsinteresser (PDF)

Kortbilag - Naturforhold (PDF)

Kortbilag - Jordskælv, råstofindvinding og geologiske interesser (PDF)

Geoviden nr. 2, 2011: Slutdepot for Risøs radioaktive affald (PDF)

                      Geocenter Danmark, udgiver Geoviden

Er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet. Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald - sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger (PDF)

Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Hovedkonklusionerne af hvert af de tre parallelle studier i forhold til den videre lokaliseringsproces.

Danish Decommissioning. Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste...Main Report. May 2011 (PDF)

                      425 sider rapport udarbejdet af COWI A/S, Parallelvej 2 ,DK-2800 Kongens Lyngby

 

Til Forsiden